C4U-Page-header-image-OVER

Coach4U helpt jongeren tussen de 13 en 23 in de Westelijke Mijnstreek. Maar wie is Coach4U eigenlijk en wat houdt die hulp aan jongeren precies in?

Coach4U maakt deel uit van Partners in Welzijn (PIW), dat op zijn beurt onderdeel is van de PIW-groep. Deze overkoepelende organisatie is geworteld in de Westelijke Mijnstreek. Hier wonen de jongeren die we helpen, hier zijn ook onze partners gevestigd.

Zeven jaar na de start van Coach4U is duidelijk dat het uitgegroeid tot een onmisbaar sociaal initiatief. Het is een goed voorbeeld van het verbinden van actief burgerschap met een vastomlijnd maatschappelijk doel: het terugdringen van schooluitval. Wij willen het aantal jongeren in de regio Westelijke Mijnstreek dat een opleiding afmaakt (de zgn. startkwalificatie uit de leerplichtwet) verhogen. Maar dan wel bij een opleiding die bij ze past, en die het perspectief biedt dat ze er hun hart in kwijt kunnen.

Participatie

Wij stimuleren op onze manier ook vrijwilligerswerk, oftewel de ‘participatie’. Wij laten vrijwilligers actief bijdragen aan onze maatschappij, door ze als individuele mentor voor de jonge deelnemers in te zetten. De ‘linking pin’ is de connectie met Partners in Welzijn. De betrokkenheid van een PIW beroepskracht, één van de medewerkers van PIW, zorgt ervoor dat we connectie blijven houden met andere aanverwante instanties, en zorgt daardoor ook voor continuïteit. Wij weten professionele hulp in te schakelen als dat nodig is, en laten wij ons ook door deze partners inspireren, om te leren welke vernieuwingen zij zien en hierop ook te kunnen inspelen. Voorbeeld hiervan is het project Helse Liefde, dat de problematiek rond Loverboys aanpakt in de regio. Maar ook Taalontmoetingen, waarin specifiek allochtonen worden geholpen met een taalmaatje om meer thuis te raken in de Nederlandse taal, is er hier één van.

Resultaten en ambitie

Coach4U bestaat inmiddels 7 jaar en heeft in die periode zo’n 150 jongeren begeleid, van wie circa 70% het traject succesvol heeft doorlopen. Onze aanval op de vroegtijdige schooluitval! Wij streven ernaar om jaarlijks 55 matches tussen deelnemers en coaches tot stand te brengen. Ofwel unieke koppelingen tussen leerlingen (de deelnemers) en de beschikbare vrijwillige mentoren, de coaches. Om die ambitie waar te kunnen maken, moeten we over minimaal 75 tot 80 coaches kunnen beschikken. Uitbreiding van ons werkgebied naar een andere regio ambiëren we vooralsnog niet. Onze focus ligt op de Westelijke Mijnstreek.

We blijven ons bovendien inzetten voor uitbreiding van het aantal partners. Hoe meer scholen ons weten in te schakelen, hoe meer partners in ons investeren, hoe meer jongeren wij kunnen helpen. Dat doen we onder andere door presentaties en voorlichting te geven op scholen, bij ouderavonden, bij decanen en leraren, maar ook bij bedrijven en de gemeente. Kortom: bij alle partners die ons kunnen helpen onze klus te klaren.

Uitgangspunt is wel dat we zoveel mogelijk jongeren willen helpen. Daarvoor moet het aantal beschikbare coaches meer zijn dan het aantal aanmeldingen van jongeren. Hoe meer coaches er zijn, hoe groter namelijk de kans op een juiste match. Want dat is waar we voor staan: een match met een coach die een interesse deelt, een specifieke ervaring heeft, een vergelijkbaar beroep uitoefent, of simpelweg: met wie de jongere ‘gewoon’ een klik heeft.  Want elke jongere moet erop kunnen rekenen dat hij of zij de aandacht krijgt die nodig is. Vandaar dat de werving en training van een diverse basis in coaches hoog op onze prioriteitenlijst staat.

Van Kernteam naar Bestuur

Een aantal actieve coaches (het Kernteam) heeft het heft in handen genomen en een begin gemaakt met de ontwikkeling van Coach4U naar een volledig vrijwillige organisatie. Onder de vleugels uit van Partners in Welzijn, onze huidige moederorganisatie, maar wel met een duwtje in de rug. Hiervoor is in 2016 een convenant getekend. In de nieuwe organisatie zal een deel van het huidige kernteam verder gaan als bestuur. Een korte kennismaking:

0-v2Frans Legerstee – Voorzitter

“Omdat er altijd een morgen is en de wereld niet genoeg, draag ik bij aan de voortgang van het project Coach4U! There’s always tomorrow and the world is not enough!” 

fons-van-yperenFons van Yperen – Secretaris en penningmeester

“Er zijn zoveel jongeren die een steunt(je) in hun rug kunnen gebruiken. Ik begeleid al jaren diverse jongeren en zie wat je voor hen kan betekenen. Ik wil helpen dat zoveel mogelijk jongeren de steun krijgen die ze nodig hebben.” 

jef-zimmermannJef Zimmermann – bestuurslid

“Jongeren in een ontspannen sfeer tot meer inzicht laten komen over zichzelf en (letterlijk en figuurlijk) in beweging laten komen; daar word ik blij van! Als lid van het Coach4U bestuur richt ik mij voornamelijk op: zorgen voor een mooie en deskundige groep van beschikbare coaches.” 

marius poelmanMarius Poelmann – bestuurslid

“Ik ben leraar en schoolleider geweest in het voortgezet onderwijs, door heel Nederland. Ik heb een passie voor onderwijs en leren en vind het heel leuk jonge mensen te begeleiden op weg naar hun toekomst. Coach4U op de kaart zetten is mijn speerpunt. Een goede naamsbekendheid is één. Maar ik ben vooral bezig met het verhogen van het aantal enthousiaste coaches en tevreden jongeren!