C4U-Page-header-image-partners

Samen sterk voor de jongeren

Jongeren zijn de toekomst. Onze stewardess, journalist, kapper, of fysiotherapeut. Of misschien wel onze latere premier of verpleger! Misschien wel onze toekomstige coaches, die het van ons overnemen en dan op hun beurt jongeren gaan helpen! Wie vindt dat nou niet belangrijk?

Hoe kunnen we Coach4U helpen?

Coach4U helpt jongeren en doet dat met alle liefde. Maar we hebben zelf ook zorg nodig! Van de overheid, van scholen die ons aan jongeren verwijzen. Maar ook van het bedrijfsleven, waar ouders werken die hulp zoeken voor hun kind, waar stagiairs zijn die hulp zoeken of met medewerkers in dienst die graag als coach aan de maatschappelijke bijdrage van hun werkgever toevoegen. Iedereen kan meehelpen! Ieder op zijn eigen manier en vanuit een eigen invalshoek. En hoe meer partners we hebben, hoe meer jongeren wij kunnen helpen.

Alleen maar winnaars

Vooral de docenten op school hebben een belangrijke signaalfunctie. Zij merken meestal als eerste dat er iets met een jongere aan de hand is, maar hebben vaak onvoldoende tijd, of niet genoeg kennis, om de jongere in kwestie te begeleiden. Als zij weten wanneer ze op onze hulp kunnen rekenen, kunnen we gezamenlijk sneller én effectiever schakelen. Coach4U kent alleen maar winnaars: jongeren die weer perspectief zien, ouders die op onze hulp kunnen vertrouwen, scholen die minder uitval kennen en professionele hulpverleners die in ons een partner zien die haar voorwerk doet en zorgt dat de juiste hulp voorhanden is.

Hoe word ik partner?

Om ons goede werk voort te kunnen zetten, zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe partners. Door bekendheid te geven aan wie we zijn en wat we doen, proberen we partijen enthousiast te krijgen. We geven dan ook regelmatig presentaties op scholen en bedrijven over onze aanpak. Aan ouders, leraren, decanen of mentoren van leerlingen aan het voortgezet en beroepsonderwijs.

Maar we komen ook graag eens op gesprek. Om de mogelijkheden van een samenwerking of sponsoring te bespreken. Neem rustig eens contact met ons op.

Snuffel ook eens op de andere pagina’s van onze website. Lees meer over wie wij zijn, en wat wij bijvoorbeeld van onze coaches verwachten.

Welkom bij Coach4U!

Ken jij een geschikte partner, bedrijf, of school die ons nog niet kent? Neem dan nu nog contact met ons op. En help ons door ons bekendheid te geven. Of word partner!

Kijk bij Contact voor onze contactgegevens. Tot gauw!

Onze huidige partners

C4U-partners-2

Partners in Welzijn behoort tot de PIW Groep. De PIW Groep is de koepelorganisatie voor een aantal organisaties in de Westelijke Mijnstreek. Partners in Welzijn zorgt daarin als onderdeel voor maatschappelijke dienstverlening en sociaal-cultureel werk. Samen bieden deze organisaties aan jong en oud kansen om zich sociaal, cultureel en individueel te ontwikkelen en mee vorm te geven aan de samenleving. Samen sterker!

logo swv passend onderwijs

Het SWV Passend Onderwijs Westelijke Mijnstreek staat voor een dekkend en kwalitatief hoogstaand continuüm c.q. netwerk van onderwijs en een ondersteuningsstructuur voor elke leerling die ondersteuning nodig heeft. Leidend uitgangspunt is: zo thuisnabij mogelijk, zo licht mogelijk, zo snel mogelijk en van goede kwaliteit.

C4U-partners-4

De Stichting Fonds voor Sociale Instellingen (FSI) is in 1918 door de toenmalige Staatsmijnen opgericht. Het FSI heeft ten doel de sociale belangen en de culturele ontwikkeling van het personeel, de gezinsleden van het personeel en de gepensioneerden van een aantal bedrijven in Zuid-Limburg alsmede de sociale en culturele ontwikkeling in Zuid-Limburg in het algemeen te bevorderen.

Ook de Stichting CAO gelden DSM – SABIC – OCI Nitrogen – Sitech ondersteunt Coach4U.